HOTLINE电话号码: 0084.906832047

vòng đeo tay trầm hương lóng trúc mix vàng 18k

4.000.000 VNĐ


mùa đỏ ,mùi thơm , vàng 18k